top of page

Tarieven

 

Na aanmelding/ kennismaking volgt een intakegesprek. We bekijken samen of de leervraag van jou of je kind aansluit bij datgene wat Praktijk Roen te bieden heeft. Tijdens de intake en tussenevaluatie worden afspraken gemaakt over de frequentie en de duur van de therapie.

 

Mogelijkheden en kosten:

Intake                                                                                 1 uur            €  65,-

Therapie (individueel) per consult                      1 uur            €  65,-Ouderbegeleiding per consult                               1 uur            €  65,-

Gezins creatieve therapie per consult              2 uur           € 125,-

Groep (P.P.)                                                                      1.5 uur        € 40,-

KIES (Individueel)                                                       1 uur            € 65,-

KIES op school                                                             (opvragen)  

 

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

 

Vergoedingen via ziektekostenverzekeraars: Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeraars die (gedeeltelijk) de behandelkosten van beeldende therapie vergoeden .Dit geldt meestal bij een aanvullend pakket. Beeldende therapie valt bij de meeste verzekeraars onder de categorie alternatieve therapieën. Voor een actueel overzicht van ziektekostenverzekeraars die beeldende therapie vergoeden raad ik aan om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

 

PGB:

Als beeldend therapeut geef ik ook activerende, niet genezende begeleiding aan mensen die op grond van hun psychische problemen gebruik maken van een Persoons Gebonden Budget (PGB).Bekostiging via het PGB vindt in dit geval plaats onder de noemer " begeleiding". Een PGB is aan te vragen bij CIZ. Het aanvraagformulier en adres van het CIZ in uw gemeente kunt u opvragen bij www.ciz.nl

 

Praktijk Roen Kampen

voor therapie kampen moet u bij Lisanne Sleurink zijn, maar ook voor therapie Overijssel, problemen met pesten, adhd problemen, adhd hulp, autisme hulp, autisme problematiek, alle therapie kampen. wij werken met therapie kinderen, therapie jong volwassenen, creatieve therapie kampen, creatieve therapie overijssel, Kies Kampen, KIES coach Kampen, ADHD Kampen, ADD Kampen, FVB therapeut, therapie vergoed,

 Elke les, waar je van leert, maakt het pad vrij voor nog waardevollere lessen. Elke les, die je negeert, komt steeds weer terug.

therapie en coaching Kampen
bottom of page