top of page

Wielwerk coach / therapeut

Vanaf april 2013 ben ik gestart met de opleiding tot wielwerk coach / therapeut. Je wordt dan opgeleid tot alternatief psychotherapeut waarbij er gebruik wordt gemaakt van de wielwerkmethode.

 

 

 De Wielwerkmethode.

  • De Natuurlijke Stroom in beweging brengen.

  • Respect voor de natuurlijke cyclus en wisselwerking in alles wat leeft.

  • Vastgelopen (innerlijke) processen weer laten stromen.

  • Het onbewuste bewust maken, zodat er ruimte voor keuzes ontstaat.

  • Samenhang ontdekken tussen denken, energie, gevoel, emoties, lichaam, materie en spiritualiteit.

 

De Wielwerk-methode is een uniek ontworpen methode, die gebaseerd is op de natuurlijke cyclus van alles wat leeft. Natuurlijkheid en meestromen. 

De methode is een model waarmee de natuurlijke stroom van ieder proces inzichtelijk gemaakt en begeleid kan worden. Een model waarbij het niet uitmaakt of het om een persoonlijk proces gaat of om een bedrijfsmatig proces. Een methode die werkt bij psychosociale problematiek, en net zo krachtig bij het opstarten van een bedrijf of project. Een methode die toepasbaar is bij het weer op gang helpen en dus laten stromen van vastgelopen processen, op welk niveau of van welke aard dan ook…

 

Het Wiel als natuurprincipe.

Al het natuurlijke op deze wereld vormt, op zijn eigen manier, een cirkel. Alle processen, hoe groot of klein dan ook, zijn onderhevig aan wisselwerking en kringloop en daarmee oneindig. Of het nu om een boom gaat of om een tijdperk; alles is aan dezelfde natuurwetten gebonden. En de natuurwet van het Wiel is dat alles altijd in beweging is in een natuurlijke richting. De zon gaat altijd in dezelfde windrichting op en beschrijft iedere dag dezelfde boog. Om de volgende dag het proces weer te herhalen. Vanzelfsprekend maken ook wij mensen deel uit van deze wereld en dus hebben wij met dezelfde principes te maken. Het enige verschil met de zon is dat wij een keuze hebben. Soms kiezen we er voor om tegen de stroom, tegen de richting in te gaan. We verzetten ons tegen de natuurlijke gang van zaken, weigeren om rekening te houden met wisselwerking en vragen ons vervolgens vertwijfeld af waarom het allemaal niet loopt zoals wij willen.

 

 

Bron: wielwerkopleidingen

 

 

Persoonlijke coaching Kampen

voor therapie kampen moet u bij Lisanne Sleurink zijn, maar ook voor therapie Overijssel, problemen met pesten, adhd problemen, adhd hulp, autisme hulp, autisme problematiek, alle therapie kampen. wij werken met therapie kinderen, therapie jong volwassenen, creatieve therapie kampen, creatieve therapie overijssel, Kies Kampen, KIES coach Kampen, ADHD Kampen, ADD Kampen, FVB therapeut, therapie vergoed,

Het wiel draait om jou!

hulp bij echtscheiding
bottom of page