top of page

Uw kind

 

Het komt regelmatig voor dat een kind niet lekker in zijn vel zit, thuis of op school. Veelal gaat dit vanzelf weer over. Echter soms kan het ook een langere tijd aanhouden en niet meer vanzelf over gaan, dan kan het zijn of haar ontwikkeling in de weg staan. De redenen om hulp te zoeken kunnen dan ook divers zijn. Voor kinderen is spelen en creëren een natuurlijke manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Daarom is beeldende therapie een laagdrempelige therapievorm om kinderen te helpen met hun problemen om te gaan.

 

In mijn praktijk ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en van de interesses die het toont. Ik vind het belangrijk kinderen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn en dat hun kwaliteiten worden benadrukt.

 

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, creëer ik een veilige situatie, waarin het kind stappen kan gaan nemen. Samen spelen, oefenen en creëren we, waardoor het kind kan groeien en leren. Dit alles speelt zich af op “onbewust” niveau. Het kind ervaart de therapie als fijn samen spelen en doen.

 

Groeien en ontwikkelen is in ieders leven essentieel, beeldende therapie kan hierbij helpen.  Beeldende therapie gecombineerd met spel vormen is een zeer goed hulpmiddel om de gevoels- en belevingswereld opnieuw vorm te geven.

 

In mijn praktijk kunt u met uw kind terecht met:

 • Moeite met herkennen en uiten van emoties.

 • Verliesverwerking, echtscheiding, rouw.

 • Trauma

 • Verdriet, somber, depressief.

 • Problemen rondom zelfbeeld/zelfvertrouwen.

 • Onzeker of angstig zijn, faalangst, etc.

 • Negatieve aandacht vragen, boosheid, woede, jaloezie, stelen, destructief gedrag.

 • Pesten, gepest worden

 • Concentratie, plannen/ structureren

 • Oorzaak- gevolg leren kennen, verantwoordelijkheid leren nemen.

 • Problemen in contact met anderen, moeilijk voor jezelf op komen, weerbaarheid.

 • Geringe sociale vaardigheden.

 

 

 

kindercaching Kampen

voor therapie kampen moet u bij Lisanne Sleurink zijn, maar ook voor therapie Overijssel, problemen met pesten, adhd problemen, adhd hulp, autisme hulp, autisme problematiek, alle therapie kampen. wij werken met therapie kinderen, therapie jong volwassenen, creatieve therapie kampen, creatieve therapie overijssel, Kies Kampen, KIES coach Kampen, ADHD Kampen, ADD Kampen, FVB therapeut, therapie vergoed,

Wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart.

Creatieve therapie Kampen
bottom of page